شرکت پخش بیژن با سیستم فروش مویرگی مجهز به ناوگان توزیع به روز و مدیریت دانش بنیان در سطح استان گیلان و منطقه غرب مازندران با سیستم فروش سرد فرآورده های پروتئینی، لبنی و سایر در حال فعالیت است.
ناوگان توزیع شرکت، مجهز به سیستم GPS فعال بوده، که این امر در روند کنترل آنلاین ناوگان توزیع، میزان دمای کابین یخچال خودرو جهت جلوگیری از دیفراست شدن کالا، سرعت و مکان خودروها و در نتیجه سرویس دهی هرچه بهتر به مشتریان کمک می نماید. ناوگان توزیع مجهز به کنسول توزیع به صورت آنلاین و هوشمند جهت ارائه خدمات سریع و مناسب به مشتریان است.

مسیر بندی:
مسیر بندی در سطوح چندگانه روی نقشه
نمایش موقعیت جغرافیایی مشتریان روی نقشه
تعریف موقعیت مشتری روی نقشه توسط سرپرست
سینک مسیربندی همزمان با سیستم پخش و کنسول
نمایش مشتریان بدون موقعیت در زمان مسیربندی

ناوگان حمل و نقل پخش بیژن

ردیابی:
نمایش نقاط سفارش،عدم سفارش و عدم ویزیت
نمایش نقاط قوت
نمایش نقاط فعالیت با فاصله از مشتری
نمایش انحراف از مسیر روز هر فروشنده
نمایش سفارشات و موقعیت جغرافیایی مشتریان جدید تعریف شده در مسیر گزارش گیری ردیابی فروشندگان در بازه‌های منتخب زمانی
نمایش آخرین موقعیت تمام فروشندگان در لحظه

ناوگان حمل و نقل پخش بیژن

گزارشات فروش:
گزارش گیری در سطوح مختلف مسیربندی شده
گزارش گیری مبتنی بر مشتری و مبتنی بر منطقه
انواع گزارشات بر اساس آیتم‌های مختلف مورد نیاز فروش و نمایش بر روی نقشه (تعداد درخواست، تعداد فاکتور، میزان فروش، میزان برگشت فروش ، میزان تخفیف و …)
سیستم گزارشات پیشرفته‌ی فرو با فیلترهای مختلف بر روی کالا و مشتری و ..

ناوگان حمل و نقل پخش بیژن