• سردخانه زیر صفر با ظرفیت ۱۰۰ تن و سردخانه بالای صفر با ظرفیت ۳۰ تن
  • انبار خشک به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مجهز به لیفتراک جهت تخلیه بارهای سنگین
  • انبار شرکت به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد که به دو بخش، تیم شیفت روز و تیم شیفت شب تقسیم می‌گردد.
  • تیم شیفت شب جهت جمع نمودن حواله‌ها و آماده سازی سفارشات مشتریان است.
  • ساعت بارگیری تیم توزیع، از ۴ صبح شروع و در ۲ سکوی بارگیری صروت می‌پذیرد.
  • کلیه اجناس خروجی از انبار توسط سیستم نظارتی شرکت ساعات بارگیری کنترل و هرگونه عدم کیفیت در بسته بندی بار مشتری و یا نزدیک بودن تاریخ انقضا از سیستم توزیع خارج می‌شود.
  • نیرویی بعنوان کارشناس فنی با مدرک لیسانس صنایع غذایی (نماینده اداره غذا و دارو) جهت کنترل و نظارت بر عملکرد سیستم بهداشتی شرکت، مشغول به فعالیت است.