981333705611+

امور مشتریان: ۹۸۱۳۳۲۰۲۰+

گیلان، رشت، کیلومتر ۵ جاده رشت-انزلی، روبروی کارخانه پوشش، سردخانه خزر سپید، طبقه ۴

info@bijancompany.com