شرکت پخش بیژن بر دو اصل احترام و علم استوار است. احترام به کارفرمایان که محصولاتشان را به ما سپرده و باید برای گسترش فروش آن‌ها تلاش کنیم. احترام به کارکنان که متفکر و مجری این گسترش‌اند و می‌بایست برای رضایت و پویایی ایشان تلاش نمائیم و از همه مهم‌تر احترام به مشتریان که می‌بایست برای درک و پاسخ به نیازها و نظراتشان کوشش کنیم.

برای علمی کردن و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت سازمان، کلیه فعالیت‌های خود را از طریق نظام جامع مدیریت استراتژیک طرح ریزی نموده و سپس با استعانت از استانـدارد ISO 9001:2015 و ISO 10002:2014 در قالب رویه‌های علمی تدوین شده اجرا می‌نمائیم.